Cloudy...
Directadmin Kurulum Hazırlığı / Kurulumu
Anasayfa Yazılar Directadmin Kurulum Hazırlığı / Kurulumu

Directadmin bildiğiniz üzere sadece linux alt yapılı sunucularda çalışacak bir hosting yönetim paneli sistemidir.

Bu konu altında directadmin'in kurumuna başlarken uygulamamız gereken adımlar ve kurulum işlemine ilişkin birkaç ufak detayı anlatmaya çalışacağım.

Directadmin kurulumuna başlamadan önce kurulum sırasında ihtiyacımız olacak bazı default paketlerin sunucuya kurulu olduğundan emin olmamız gerekiyor;

 

Centos 6

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

Centos 7

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel \
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers

Debian 6

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch

Debian 7

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev

Debian 8

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev

Debian 9

apt-get update
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1 bsd-mailx

Debian 10

apt-get update
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev \
zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1 bsd-mailx

 Bu kısa hazırlık aşamasını takiben directadmin kurulumu için kurulum dosyalarımızı download edebiliriz. 

wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Dosyamızı download ettikten sonra çalıştırılabilir duruma getirmemiz gerekmektedir.

chmod +x setup.sh

Kurulum işlemlerine başlamak üzere;

./setup.sh

Komutumuzu çalıştırıyoruz.

Çalıştırmamızı takiben Client id (cid) ve License id (lid) bilgilerimiz sorulmaktadır.

 

Please enter your Client ID :

Please enter your License ID :

Bu bilgileri doğrulamamızı takiben sunucu sizden hostname girmenizi talep edecektir.

 

Enter your hostname (FQDN) :

Hostname bilginizi de girdikten sonra lisans bilgilerinizi son kez doğrulamak amaçlı sistem tarafınıza yansıtacaktır.

 

Client ID:

License ID:

Hostname:

Is this correct? (y,n) :

Bu aşamada kontrolünüzü tavsiye ederim. Nitekim bu aşamadan sonra lisans kontrolü sağlanacaktır.
 
Sonraki aşamamız;
 
Is eth0 your network adaptor with the license IP (xx.xx.xx.xx)? (y,n) :
 
ethernet kartınızdaki ip adresini kontrol ederek
(varsa birden fazla ethernet kartı seçim için imkan sağlayacaktır) size listelemektedir.
 
Diğer aşamamızda ;
 
Is 172.50.50.172 the IP in your license? (y,n) :
 
Lisansınızdaki ip yi sorgulamakta ve karşılaştırma yapmaktadır.
 
Bu aşamadan itibaren kurulum adımlarına geçiş sağlanmış oluyor.
 
Bu adımdan itibaren dikkat edilmesi gereken tek önemli nokta;
 
Apache / Php ayarlamalarının yapılacağı kısımdır.
 
Bu aşamada en sorunsuz olarak işlem yürütilebilecek işlem seçimi "Custombuild 1.2" olacaktır.
 
Bu seçimi takiben sorulacak sorulara default yanıt olan "y" seçeneği ile devam edebilirsiniz.
Kurulum başladıktan sonra tamamlanana kadar (eğer pre-install komutlarını uyguladıysanız) sorun çıkmayacaktır.
 
Kurulum tamamlandığında panel size default olarak atadığı admin şifresini verecektir. Değiştirmek için ;
 
passwd admin
 
komutunu kullanabilirsiniz.